Media

Akkreditering for journalister og fotografer

Akkrediteringen vil skje i henhold til FIS sitt regulativ. Vennligst kopier ut og send følgende informasjon:
Navn: AIPS/NSF-nummer:
Mobilnummer:
E-mail: Mediebedrift:
Funksjon (Velg en av flg kategorier: Journalist / Fotograf / Web-TV): Parkering (se eget punkt):
til pressesjef Morten Olsen på mail: morten@momsport.no
Fristen for akkreditering er 1. mars 2015.

Kun profesjonelle fotografer / journalister kan påregne akkreditering. På grunn av erfaringene med begrenset plass i målområdet vil vi i år være mer restrektive i forhold til dette.
Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise akkrediteringer som ikke tilfredsstiller disse kravene, og ingen akkreditering er godkjent før den er bekreftet.
FIS sin sesongakkreditering gjelder naturligvis for dette arrangementet, men vi setter stor pris på at du melder inn om du kommer.
Akkrediteringer utleveres på pressesenteret i senterets åpningstid.

Akkreditering for TV, radio og internett

I Norge er NRK rettighetshaver for levende bilder (TV/Internett) og radio. Nasjonale henvendelser skal rettes til Øyvind Nyborg på mail oyvind.nyborg@nrk.no eller telefon 959 66 011.
International TV, radio, production and internet companies will be authorized by Infront Italy. They will have to submit their requests to film or commentate on-site directly to Infront Italy’s TV & Media Rights contact: Federica.Ceresa@infrontsports.com
The deadline for applications is Monday, February 18, 2015

Overnatting for media

Ta kontakt med Helle-Stine Høvås på e-post: helle@bvd.no

Pressesenter

Pressesenteret vil ligge i DnB sin bygning på Bragernes Torg – samme sted som de to siste årene Åpningstider vil være: Onsdag 11. mars: 10:00-21:00 TBC

Pressekonferanser

Informasjon om eventuelle pressekonferanser i regi av de respektive nasjonene i forkant av arrangementet vil bli publisert på vår nettside. Det blir ikke avholdt pressekonferanse etter øvelsene. Utøverkontakten avsluttes i mixed sone.

Fotobriefing

Det vil bli avholdt en fotobriefing i pressesenteret for alle akkrediterte fotografer renndagen. Nærmere informasjon om tidspunkt følger her på nettsiden. BIBs vil bli delt ut på denne briefingen mot et depositum på NKR 200. Fotosjef er Eirik Førde 911 211 95.

Parkering

Vi jobber med en parkeringsløsning. Gi beskjed i akkrediteringen om du har behov for dette. Vi kommer tilbake med svar når akkrediteringen er behandlet.

Ta toget til Drammen

Vi anbefaler uansett alle å bruke tog til Drammen. Informasjon om togtider på www.nsb.no Flytoget har også endeholdeplass i Drammen. Se informasjon på www.flytoget.no

Information in English

FIS Cross-Country World Cup presented by Viessmann

  • arrangor-fis
  • arrangor-konnerud