Teknikksoner under skisprinten

Etter et forslag fra den norske troppen under lagledermøtet i dag tidlig, ble det enstemmig vedtatt at det innføres teknikksoner i dagens renn. Det vil si at løperne må benytte diagonalteknikk i oppmerkede områder.

Following a proposal from the Norwegian team, during the team meeting this morning, it was unanimously decided to introduce technique-zones in the current race. The skiers must use diagonal technique in marked areas.