Arne Madsen

12.09.2011

Hovedstyret i Konnerud Idrettslag (KIL) har valgt Arne Madsen som ny leder av FIS World Cup Drammen. FIS World Cup Drammen er et treparts samarbeid mellom Konnerud Idrettslag som teknisk og ansvarlig arrangør, Drammen kommune og Byen Vår Drammen AS. Arrangementet ble avholdt første gang i 2003 og ligger inne på terminlistene for FIS World Cup renn frem til og med 2014.

“Jeg er svært glad, men også ydmyk for å ha blitt valgt til leder for FIS World Cup Drammen. Det er en stor utfordring å få lov til å være med på å utvikle folkefesten i Drammen sentrum videre”, sier Arne Madsen. Han poengterer at videreføring av det gode treparts samarbeidet er en viktig faktor for suksess.

”Arrangementet er sterkt avhengig av de mange frivillige som stiller opp hvert år, og jeg gleder meg til å møte alle de som på ulike vis bidrar til suksessen” avslutter Madsen.

“Konnerud Idrettslag er veldig tilfreds med at Arne Madsen har takket ja til å bli leder av FIS World Cup Drammen. Vi har lagt vekt på hans lederegenskaper og dokumenterte evne til å motivere medarbeidere, sier hovedstyremedlem og leder av Skigruppa, Magne Killingstad.

Madsen har bred erfaring fra næringsliv og idrett, med bakgrunn blant annet som leder innen reiseliv og event, salg og markedsføringsledelse, leder av Skigruppa i Konnerud I samt Nestleder i FIS World Cup Drammen.

Arrangementssjef i Norges Skiforbund (NSF), Terje Lund, er også tilfreds med valget av ny leder.

“Jeg gratulerer med valget av ny leder i Organisasjonskomiteen, og ser frem til et godt samarbeide om World Cup Drammen også i årene som kommer”.

KIL er opptatt av å komme i gang med planlegging og forberedelser arrangementet 7.mars 2012, og Arne Madsen tiltrer derfor stillingen umiddelbart.