Miljø– og klimaplan 2021 – 2025

Som arrangør av et stort, internasjonalt idrettsarrangement bærer vi et stort ansvar. World Cup Drammen har vært med på å synliggjøre Drammen og det er mange i byen som er stolte av å kunne vise frem den flotte byen vår i all sin prakt. Derfor er det svært viktig at vi er oss vårt ansvar bevisst og jobber for at byen skal bevare sin prakt. For Drammen står foran store utfordringer på lik linje med resten av verden.

Klima- og miljøplanen vår er ment å være vårt første steg som arrangør til å ta hensyn og tenke klima og miljø i vår planlegging og gjennomføring. Intensjonen er at dette vil bidra til at enda flere i organisasjonen blir bevisste på miljøutfordringer, og tenker på klima og miljøet i forberedelser og gjennomføring av aktivitet og arrangementet. Den vil være et viktig verktøy for systematisering av arbeidet med problematikken.

Planen er en førsteutgave og vil være et levende dokument som skal forankres ned i hele organisasjonen vår og også mot samarbeidspartnere slik som sponsorer og leverandører for arrangementet. Sammen håper vi i kunne gjøre store reduksjoner i klimautslippene og forurensningen tilknyttet arrangementet, og håper at andre arrangører vil følge i våre fotspor. Samtidig vil vi aldri gi oss på å lete etter de beste løsningene for å skape den beste utgaven av World Cup Drammen.

Last ned klima– og miljøplan 2021-2025